Daar marcheert de Europese Trolbrigade!

Het licht dooft langzaam uit boven het Europese keizerrijk. De nieuwe wereldorde is geruisloos een volgende fase in gegaan. Wat hebben we gelachen om dat suffe Europese Parlement. Om de kwaliteitskeurmerken op badeendjes. De beperking op het gebruik van kaneel. Om de Feta-oorlog. Ten onrechte blijkt nu. Want de lessen uit ‘Brave New World’ en ‘1984’ zijn uitstekend begrepen. Een groot Europees rijk bouw je niet door lidstaten in je netten te strikken; je pakt de burgers zelf! Niet met regels op hoofdlijnen, maar met ontelbare trivialiteiten. Zo spint het Parlement via regionale producten, veiligheidsvoorschriften en streektalen een nauwsluitende cocon om zijn burgers. Delegaties uit China, Rusland en Venezuela komen aan de lopende band op werkbezoek om de kunst af te kijken. Binnenkort worden vanuit Brussel (én Straatsburg) miljoenen drones opgelaten die geheel automatisch richtlijnen en verordeningen handhaven. Glazenwassers worden van hun illegale ladders geschoten. Kapsters die hun naaldhakken niet hebben ingeruild voor verpleegstersklompen krijgen meldingsplicht en dialecten worden machinaal gezuiverd. Dat is echter nog maar het begin. De ESA werkt, in het diepste geheim, aan een koningsblauwe death star getooid met een ring van gele sterren. De corona zal straks blinken over de zwarte Europese nacht. Onafgebroken, omdat hij alleen vernietigd kan worden in het alles verterende vuur van de EGKS waaruit hij ooit is ontstaan.

Deze gedachten kwamen bij mij op na lezing van het bericht dat het Europees Parlement twee miljoen Euro vrij gaat maken om een ‘Troll patrol’ vorm te geven (Trouw, 4 januari 2013). Europese ambtenaren gaan actief participeren in (anti) Europese discussies op sociale media. Oftewel: elk debat op Facebook waarbij 13 jarige scholieren ontluikende politieke opvattingen uitwisselen, mag digitaal bezoek verwachten van een bataljon blauw-gele partycrashers die aangeven dat die en deze mening werkelijk geen hout snijdt. Nee, dat mag je strikt genomen geen censuur noemen, maar wel intimidatie.

Deze ontwikkeling is lichtjaren verwijderd van het neutrale bestuur. Het Europa dat het Europese ideaal van vrijheid in naam én gedrag verdedigt. Het lijkt wel griezelig op dictatoriaal gedrag. Daarmee is het een bevestiging van álle anti-Europese sentimenten. Het Parlement legt daarom een bom onder zijn eigen broze legitimiteit. Ik kon maar één gepaste reactie bedenken en dat is gaan trollen. Als Europeaan én sociaal liberaal moest ik daarvoor een brug oversteken, maar ik kon niet anders. Trolbrigade, reacties hieronder graag. De vloer is van jullie!

2 reacties

Ik ken het voorstel niet, maar de optimist in mij denkt: "Mooi, eindelijk sluit de politiek aan bij bestaande gremia in plaats van zelf dingen op te zetten/verzinnen. Ze treden eindelijk in gesprek, waarbij hopelijk aan beide kanten een nuancering ontstaat van 'de werkelijkheid'". Het is zo makkelijk om meteen negatief te reageren op dit soort dingen.

Volstrekt mee eens maar gelet op het - gelukkig - heersende sentiment zal Brussel aan die 2 miljoen niet genoeg hebben.

Reactie plaatsen

* verplicht in te vullen

Uw e-mail wordt niet getoond op de website
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

re.Public is een uitgave van Sdu Uitgevers voor ambtenaren en bestuurders.